Aqsa Syarif Le Tour d'Europe


Olomouc
Tarikh: 19 April 2011
Tempat: Sports Faculty Neredin

Tentatif
1900: Medical Sharing: Professionalism and Activism
2000: Solat Maghrib
2030: Talk: Revolusi Timur Tengah dan Masa Depan Palestin
2200: Q & A
2230: Persembahan & Penutup
2300: Bersurai


HK
Tarikh: 20 April 2011
Tempat: Main Lecture Hall, Lekarska Fakulta

Tentatif
1830: Medical Sharing: Professionalism and Activism
2000: Solat Maghrib
2030: Talk: Kita dan Palestin
2200: Q & A
2230: Persembahan & Penutup
2300: Bersurai


Prague
Tarikh: 21 April 2011
Tempat: Dean's Office IP Pavlova (tempat MCD)

Tentatif
1900: Medical Sharing: Professionalism and Activism
2000: Solat Maghrib
2030: Talk: Palestin Tanggungjawab Siapa?
2200: Q & A
2230: Persembahan & Penutup
2300: Bersurai


Read more...

Kuliah Online CzeMSA


Live TV : Ustream
Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Malam ini insyaAllah kita akan memulakan siri kuliah online kita yang kedua, anjuran CzeMSA dengan kerjasama Masaf.

Alhamdulillah, penyampai kita adalah seorang bekas pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia dalam bidang Tamadun Islam. Kini, sudah bersara dan bergerak aktif sebagai pendakwah dan penceramah bebas. Juga memegang jawatan sebagai Naib Ketua Wanita IKRAM Malaysia, iaitu sebuah pertubuhan dakwah, kebajikan serta tarbiah yang mengambil peduli tentang urusan-urusan kehidupan masyarakat umum sejajar dengan cara hidup dan ajaran-ajaran Islam.

Boleh check out tentang Pertubuhan IKRAM Malaysia di: 

http://www.facebook.com/ikram.malaysia
http://ikram.org.my 

Biodata:
Nama : Arpah Binti Abdul Wahab
Tarikh lahir : 18.11/.1949
Tempat lahir : Perak
Pendidikan : Degree Syariah, Universiti Al-Azhar, Cairo, Egypt

Kuliah Online malam ini akan bermula pada jam 9-10pm di channel baru : Kuliah Online CzeMSA, di http://www.ustream.tv/channel/czemsa-kuliah-online

Note: InsyaAllah ini adalah percubaan pertama CzeMSA dalam menganjurkan kuliah berbentuk online. Jadi, kami memohon maaf in advance jika berlaku sebarang masalah teknikal. Prominte.

Jumpa malam ini insyaAllah!
Happy listening guys...! :)

Read more...

Mata melirik, Hati berlagu, Jiwa bergeloraRead more...

Ahli Sunnah Wal Jamaah & hadis dhaif


Hafiz Firdaus

Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah mengiktiraf wujudnya perbezaan pendapat dalam menerima hadis yang lemah (dha‘if) dalam persoalan yang menerangkan keutamaan sesuatu amal (Fadha’il ‘Amal), anjuran dan ancaman (al-Targhib wa al-Tarhib) serta dalam persoalan yang didiamkan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah.
Terhadap persoalan-persoalan di atas, sebahagian tokoh Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ahmencukupkan diri dengan hadis-hadis yang sahih dan hasan manakala sebahagian tokoh Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah yang lain menerima hadis dha‘if. Walaubagaimana pun penerimaan hadis dha‘if dalam persoalan di atas hanya dibolehkan jika ia menepati empat syarat berikut:
  1. Hadis tersebut dipastikan memiliki kelemahan yang ringan. Hadis yang berat kelemahannya (Dha‘if jiddan), palsu (maudhu’) dan tidak diketahui asal-usulnya tidak diterima.
  2. Hadis tersebut termasuk dalam asas-asas agama.
  3. Hadis tersebut disampaikan dalam bentuk yang menunjukkan kelemahannya atau disampaikan sambil menerangkan kelemahannya. Tidak boleh menyampaikannya dalam bentuk yang pasti kerana ia akan memberi sangkaan kepada masyarakat bahawa ia adalah sahih.
  4. Hadis tersebut digunakan dalam suasana yang terpencil. Tidak boleh menggunakannya secara meluas atau dengan kekerapan yang tinggi kerana ia akan memberi sangkaan kepada masyarakat bahawa ia adalah sahih.
Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah tidak menerima hadis dha‘if yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau yang diragui sama ada memenuhi syarat-syarat di atas.
Penjelasan
Tiga syarat di atas terdapat dalam semua kitab ilmu hadis[4] manakala syarat yang keempat ini dikemukakan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani rahimahullah (852H) dimana beliau berkata:

Sedia dikenali bahawa para ahli ilmu mempermudahkan penerimaan hadis dalam bab keutamaan (al-Fadha’il) sekali pun di dalamnya memiliki kelemahan selagi mana ia bukan hadis maudhu’. Namun disyaratkan bagi orang yang mengamalkannya bahawa dia yakin hadis tersebut adalah dha‘if dan dia tidak memasyhurkannya kerana dibimbangi orang lain akan beramal dengan hadis yang dha‘if tersebut (tanpa mengetahui ia adalah dha‘if) sehingga mensyari‘atkan apa yang tidak disyari‘atkan atau dia meriwayatkannya kepada sebahagian orang yang jahil sehingga disangkakan ia adalah sunnah yang sahih.[5]

            Pada asalnya jumhur ulama’ membolehkan penggunaan hadis dha‘if, selagi mana ia menepati syarat-syaratnya. Apabila para ulama’ tersebut mengamalkan hadis-hadis dha‘if, mereka benar-benar memerhatikan syarat-syaratnya. Namun dengan berlalunya masa, ramai yang menggunakan hadis dha‘if  tanpa memerhatikan syarat-syaratnya. Maka meluaslah hadis-hadis yang amat lemah, palsu dan yang tiada asal usulnya.
Maka atas sebab ini serta beberapa sebab yang lain, beberapa ilmuan pada masa kini berpendapat melarang menggunakan hadis yang dha‘if agar orang ramai tidak lagi terdedah kepada penggunaan hadis dha‘if oleh mereka yang tidak bertanggungjawab terhadap syarat-syaratnya. Dengan pelarangan ini, orang ramai tidak lagi mengenal apa-apa hadis melainkan yang sahih dan hasan sahaja.[6]


[4] Antara terawal yang mengemukakannya ialah al-Sakhawi rahimahullah (906H) dalam al-Qaul al-Badi’ fi Fadhli Shalat ‘ala al-Habib al-Syafi’ (tahqiq: Muhammad ‘Awwamah; Muassasah al-Rayan, Beirut, 2002), ms. 472-473.


[5]Tabyin al-‘Ujab bi ma warada fi Fadhli Rejab, ms. 3-4; dinukil daripada Tamam al-Minnah fi al-Ta’liq ‘ala Fiqh al-Sunnah oleh al-Albani (Dar al-Rayah, Riyadh, 1409H), jld. 1, ms. 36.
Keempat-empat syarat di atas beserta beberapa pemerhatian yang lain telah saya jelaskan dalam artikel Hadis Dha‘if: Hukum dan Syarat Pengamalannya yang saya himpun dalam buku Menelan Air Liur Tidak Membatalkan Puasa terbitan Jahabersa, Johor Bahru.


[6] Antara tokoh yang dimaksudkan adalah al-Albani sebagaimana yang beliau jelaskan di bahagian Muqaddimah bagi kitabnya Shahih al-Targhib wa al-Tarhib (Maktabah al-Ma‘arif, Riyadh, 2000) dan Yusuf al-Qaradhawi sebagaimana yang beliau jelaskan di bahagian Muqaddimah bagi kitabnya al-Muntaqa min Kitab al-Targhib wa al-Tarhib li al-Munziri (Dar al-Wafa’, Mesir, 1993).
Sahabat saya, Adlan Abd Aziz – semoga Allah menambah dan memberkati ilmunya, dalam artikelnya Hukum Beramal Dengan Hadis Dhaifmenerangkan bahawa antara yang turut melarang adalah beberapa ahli hadis masa kini seperti Muhammad Ajjaj al-Khatib, ‘Abd al-Qadir al-Arna’uth dan Syu’aib al-Arna’uth. [Majalah i (Kumpulan Karangkraf, Shah Alam), edisi Mei 2006, ms. 73]

Bacaan tambahan:
Hadis Dha‘if: Hukum dan Syarat Pengamalannya

Read more...

Aids Harakah

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ


Fathi Yakan, penulis 'Apa Erti Saya Menganut Islam' dan pengasas gerakan Islamic Acton Front di Lubnan menulis sebuah buku berjudul Ihdzaru Al-Aids Al-Haraky (Aids Harakah). Beliau meluahkan pendapatnya mengenai penglibatan jemaah Islam ke dalam kancah politik menyebabkan kehancuran harakah Islam, khususnya di Lubnan.

Ada 7 faktor kata beliau:

1. Jemaah yang wujud berdasarkan kekaguman pada pemimpin tertentu
2. Jemaah yang mengejar kuantiti ahli, bukan membangun ahli yang berkualiti
3. Jemaah dipengaruhi oleh kepentingan luar seperti politik dan ekonomi
4. Tergesa-gesa bagi meraih kemenangan yang membawa kepada perpecahan dan tergadainya prinsip jemaah
5. Kewujudan pelbagai aliran dan perebutan pengaruh di kalangan pemimpin atau ahli
6. Campur tangan pihak luar, terutamanya parti politik lain dengan alasan bekerjasama dengan jemaah
7. Tiada kesedaran politik yang menyebabkan jemaah hanyut dalam arus politik semasa

Sumber: 50 Tokoh Islam Yang Mengubah Dunia, m/s 46, PTS MilleniaRead more...

5 Mac ini...Read more...

Keutamaan Solat JemaahRead more...